dilluns, 9 de juliol del 2012

Retallar per privatitzar

La gent del Seminari d'Economia Crítica Taifa fa una tasca pedagògica consistent en explicar el funcionament de les nostres societats. I ho fa des d'una perspectiva crítica; o el que és el mateix: sense interessos que condicionen el seu discurs.

Al seu darrer Senzillament (full divulgatiu que ens apropa a un assumpte concret), es qüestiona la suposada necessitat de les retallades. Resumim ací un text que, en realitat, ja és un resum; però aquestes línies ens poden aportar un canvi de perspectiva per a entendre el sentit de les polítiques que estan destruint l'Estat del benestar (i, a mena d'aperitiu, ens serveixen per a abordar textos de major extensió).
-Els governs ens diuen que les retallades són necessàries per a eixir de la crisi: si no es redueix el dèficit, el deute seguirà augmentant i haurem de ser intervinguts; això obligaria a prendre mesures molt dures.


-En realitat, les mesures dures ja s'estant aplicant (retallada de 27.000 milions d'euros al pressupost del Govern).


-Les retallades no són imprescindibles; hi ha altres formes de reduir el dèficit: augmentar impostos als més adinerats, perseguir el frau fiscal... Però es fa justament el contrari.


-Es pot concloure que, amb les retallades, el Govern no persegueix eixir de la crisi. Hi ha altres interessos.


-Un dels interessos és la privatització d'àmbits de gestió pública: retallant en Sanitat, es fomenta l'ús de mútues privades; congelant les pensions, s'incentiva la contractació de plans privats de pensions; precaritzant l'escola pública, s'empenta l'alumnat cap a la privada...


-Sembla haver-hi una planificació i no una resposta a una conjuntura. Objectiu: assolir la màxima privatització possible dels serveis públics.