dissabte, 13 d’agost del 2011

A Londres

Interessant article de Francisco Garrido, publicat a Nodo 50, al voltant dels successos ocorreguts principalment a Londres. Més enllà de centrar-se en el que és més visible, en la superfície -la violència mostrada per les televisions-, l'autor tracta d'escarbar en les arrels, en les causes. Un esclat de gamberrada col·lectiva (així se'ns ha venut la cosa) no naix perquè sí, tal com podríem deduir del tractament d'aquest assumpte a la majoria dels mitjans de comunicació.

Vegem un resum del text de Garrido:- L'atur juvenil a alguns barris de Londres (com Tottenham, on començaren els disturbis) és superior al 25%. Cameron ha retallat en més d'un 50% les ajudes socials als desocupats.

- Tanmateix, la violència que hem vist té més a veure amb la desigualtat que amb la pobresa en sí. Des de la Sociologia i la Psicologia Social es coneix perfectament la relació entre desigualtat i conflictes.

- Londres és la ciutat amb més desigualtat del món desenvolupat. La dècima part més rica acumula 273 vegades més renda que la dècima part més pobra (Una taxa de desigualtat pròpia de les societats esclavistes).


Podeu llegir l'article complet fent clic ací.